Här finns en del övergripande trädgårdshändelser som vi tror kan vara av intresse, samt en del aktiviteter som arrangeras av våra medlemmar själva.