Ytterjärna

Skräddarsydd heldagsutflykt till Ytterjärna

Lördag den 22 augusti 10.00
Skillebyholm, Järna

Vi tar oss själva till platsen genom samåkning.
Först guidas vi genom Skillebyholms odlingar och trädgårdar. Efter en god och valfri lunch på Kulturhuset i Ytterjärna (eller medhavd matsäck) får vi visning av parken med vattentrappor och dammar.

Vi träffas kl. 10:00 utanför butiken på Skillebyholm, Järna
Verksamhetsledare Daniel Björklund Jonsson guidar oss genom örtagården, växthusen, blomsterväven av snittblommor, frilandsodlingen och kompostplatsen. Detta tar ca 1,5 timmar. Sedan åker vi till antroposofernas kulturcentrum där vi äter lunch i Kulturhuset, Ytterjärna. Lunchen betalar vi själva.

Kl. 14:00 återsamlas vi utanför Kulturhuset. Nigel Wells, skulptör, trädgårdsmästare och skaparen av de välkända vattentrapporna visar oss Ytterjärna trädgårdspark och berättar hur vattenrening fungerar med hjälp av dammar och vattentrappor.

På båda ställen finns det butiker där du kan köpa presentartiklar, plantor, ekologiskt odlade grönsaker, lokalförädlade produkter.

Vi åker med egna bilar. När du anmäler dig, meddela om du har bil och om du kan ta med några till eller om du behöver skjuts.

Se också www.ytterjarna.se och www.skillebyholm.com

Anmälan: Välkommen med anmälan senast 10 augusti via e-post till info@vasterortstradgard.se