Äpplets Dag

25 september 2020

Den 25 september 2020 infaller temadagen Äpplets Dag för femte gången i Sverige.

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Mer info finner du på www.appletsdag.se