Dagretreat i Färentuna hälsoträdgård

den 9 november 2019

I Färentuna Hälsoträdgård möts du av en miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga. Här väcks dina sinnen och du får möjlighet att träna andning, grounding och medveten närvaro. Med tid för reflektion och att i samtal och skapande dela det som är att vara människa, får du med dig större balans att ta dig an din vardag.

Information om evenemanget: Dagretreat

Varmt Välkommen!

Kontakt: Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00 eller på www.forhalsa.se
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inkl lunch 975 kr,

Facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard