Försommarretreat i Färentuna hälsoträdgård

den 19-20 maj

Under två dagars vistelse i Färentuna Hälsoträdgård väcker du dina sinnen, tränar andning, grounding och medveten närvaro. I Hälsoträdgården möts du av en miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga. Här får du tid för reflektion och att i samtal och skapande dela det som är att vara människa för att med större balans ta dig an din vardag.

Information om evenemanget: försommarretreat

Varmt Välkommen!

Kontakt: Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inkl helpension i enkel regi  –  2175 kr 
www.forhalsa.se, facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard