Dagretreat i Färentuna hälsoträdgård

den 14 mars 2020

Dagretreat i Färentuna Hälsoträdgård 14 mars, 9-16

Minska stress – nå balans och personlig utveckling! Nu är det åter dags att bjuda in till retreat i trädgård och ateljé. Här bjuds du enskild tid där upptäckter kan göras om sådant som annars ilas förbi och möjlighet till nära samtal om livet, i det lilla och i det stora. I Hälsoträdgårdens läkande miljö finns utrymme för vila och att hitta tillbaka till dig själv, din kropp och dina inre resurser.

Information om evenemanget: Dagretreat

Varmt Välkommen!

Kontakt: Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00 eller på www.forhalsa.se
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inkl lunch 975 kr,

Facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard