Kontakt

Styrelse 2017

Ordförande
Elisabeth Nyström
070-619 06 37
elisabethnystrom154@gmail.com

Sekreterare
Johanna Anderfors
070-213 48 09
johanna@anderfors.se

Kassör
Ulla-Karin Lindqvist
070-595 24 09
uk.lindqvist@gmail.com

Ledamöter
Eva Rönnblom
08-25 20 75
eva.ronnblom@gmail.com

Annika Bergenheim
annika.bergenheim@gmail.com

Helena Ewenfält
helewe@icloud.com

Elizabeth Eriksson
elizsson@gmail.com

Christine Lilja
chglilja@gmail.com

Åsa Nordlander
asa.nordlander@telia.com

Revisorer
Eeva Koskinen
Maria Rosengren

Valberedning
Marianne Hanning
Ulla-Britt Nyberg

Webbansvarig
Camilla Hilldén
web@vasterortstradgard.se

Styrelsen 2017

styrelsen 2017

bakom bänken: Christine, Helena, Åsa, Elizabeth, Eva

på bänken: hund, Elisabeth, Johanna, Annika

saknas på bilden: Ulla-Karin

Webbansvarig

BildCamilla

Camilla Hilldén