Övriga arrangemang

Välkommen att vara med i en av våra trädgårdsbesökscirklar

maj – september 2020

Sommaren 2019 hade Västerorts Trädgårdssällskap två trädgårdsbesökscirklar med 8 deltagare i vardera gruppen. Under perioden maj – september träffades deltagarna en gång i hos varje deltagare i sin grupp. Syftet med cirklarna var att utbyta erfarenheter, få inspiration och nya trädgårdskompisar och ha trevligt tillsammans. Verksamheten har varit uppskattad och önskemål finns att den skall fortsätta. Om vi får in tillräckligt många anmälningar är det möjligt att det kommer att bli tre grupper nästa sommar. (FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)

Gödselhämtning

datum publiceras så småningom

Västerorts Trädgårdssällskaps medlemmar är välkomna att hämta hästdynga hos Mälarö Basjkir.

Datum och mer info läggs ut här och mejlas ut i god tid.

Äpplets Dag

25 september 2020

Den 25 september 2020 infaller temadagen Äpplets Dag för femte gången i Sverige.

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Mer info finner du på www.appletsdag.se

 

Här finns en del övergripande trädgårdshändelser som vi tror kan vara av intresse, samt en del aktiviteter som arrangeras av våra medlemmar själva.

Dagretreat i Färentuna hälsoträdgård

den 9 november 2019

I Färentuna Hälsoträdgård möts du av en miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga. Här väcks dina sinnen och du får möjlighet att träna andning, grounding och medveten närvaro. Med tid för reflektion och att i samtal och skapande dela det som är att vara människa, får du med dig större balans att ta dig an din vardag.

Information om evenemanget: Dagretreat

Varmt Välkommen!

Kontakt: Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00 eller på www.forhalsa.se
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inkl lunch 975 kr,

Facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard

 

Äpplets Dag

25 september 2019

Den 25 september 2019 infaller temadagen Äpplets Dag för fjärde gången i Sverige.

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit ett första initiativ till en ny landsomfattande temadag, Äpplets Dag. Flera intressenter, organisationer och verksamheter har visat intresse för och ställer sig bakom initiativet.

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Mer info finner du på www.appletsdag.se

 

Öppen trädgård hos Torgil Leifsson

söndag den 11 augusti 2019, kl 12-18

Torgil Leifsson håller trädgården öppen för alla intresserade.

Liten egnahemsstugeträdgård (500 kvm) inspirerad av gamla svenska traditioner och av engelsk trädgårdsdesign. Tomten är delvis sluttande och gränsar mot en allmänning. Stenparti, gamla äppelträd, flera rabatter i olika lägen med olika teman. Lusthus och terass m pergola. Vattenarrangemang.
Trädgården har figurerat i två tidningsreportage, i Trädgårdsliv juli 2016 och i Allt om trädgård oktober 2017.
Se gärna ett bildspel: här     Det finns även en artikel om trädgården i tidningen Trädgårdsliv nr 3 2016: här 

 Det kommer finnas ett café där behållningen går till välgörenhet.

Adress: Jomsbrovägen 7 i Norra Ängby

Gödselhämtning

under maj månad 2019
Färingsö

Även i år är vi välkomna att hämta hästdynga hos Mälarö Basjkir. Låt dyngan brinna och få en perfekt gödsel och jordförbättring till din trädgård.

(FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)