Övriga arrangemang

Här finns en del övergripande trädgårdshändelser som vi tror kan vara av intresse, samt en del aktiviteter som arrangeras av våra medlemmar själva.

Stresshanteringskurs i Färentuna hälsoträdgård

start den 19 augusti

Höstterminen 2020 ger Färentuna Hälsoträdgård en 6 gångers stresshanteringskurs. I samklang med naturen får du här vila och andas, träna grounding och medveten närvaro. Du tar del av aktiviteter i trädgård och ateljé, reflekterar och samtalar om livsfrågor, stress och livsstil med tillägg av teoretiska avsnitt. Träffarna är schemalagda och du blir stegvis introducerad i arbetets olika moment. Inga förkunskaper krävs. 

Omfattning: 6 onsdagar, ca 2,5 timmar per tillfälle 17.15-19.30. Start den 19 augusti. Max 6 deltagare. 

Anmälan: Eva Solhäll e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inkl fika och frukt  –  2500 kr –  Friskvårdschecken Actiway gäller.
www.forhalsa.se, facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard

Mer info hittar du: här 

Gödselhämtning

under april och maj månad

Även i år erbjuder Mälarö Basjkir Västerorts Trädgårdssällskaps medlemmar att komma och hämta välbrunnen hästdynga – en perfekt jordförbättring till trädgården.

Detta är i alla fall en aktivitet som är säker i dessa dagar! Man behöver inte trängas och kan komma när som helst under hela april och maj månad.

Vägbeskrivning från Brommahållet: Åk Färentunavägen fram mot Skå Kyrka, vid kyrkan sväng höger in på Kumlavägen. Kör ca 2 km (passera Sommarängsvägen och Björkbacken på din högra sida). Sväng in i hagen innan du kommer fram till det vita huset på vänster sida. Gödselstacken finns i hagen till vänster om Kumlavägen, längst upp i hagen mot skogskanten. Det ska gå att köra bil ända fram.

Lycka till och ta så mycket ni vill det är bara bra att det går åt!
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen
Västerorts Trädgårdssällskap

Dagretreat i Färentuna hälsoträdgård

den 14 mars 2020

Dagretreat i Färentuna Hälsoträdgård 14 mars, 9-16

Minska stress – nå balans och personlig utveckling! Nu är det åter dags att bjuda in till retreat i trädgård och ateljé. Här bjuds du enskild tid där upptäckter kan göras om sådant som annars ilas förbi och möjlighet till nära samtal om livet, i det lilla och i det stora. I Hälsoträdgårdens läkande miljö finns utrymme för vila och att hitta tillbaka till dig själv, din kropp och dina inre resurser.

Information om evenemanget: Dagretreat

Varmt Välkommen!

Kontakt: Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00 eller på www.forhalsa.se
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inkl lunch 975 kr,

Facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard

 

INSTÄLLT! trädgårdsbesökscirklar

maj – september 2020

Sommaren 2019 hade Västerorts Trädgårdssällskap två trädgårdsbesökscirklar med 8 deltagare i vardera gruppen. Under perioden maj – september träffades deltagarna en gång i hos varje deltagare i sin grupp. Syftet med cirklarna var att utbyta erfarenheter, få inspiration och nya trädgårdskompisar och ha trevligt tillsammans. Verksamheten har varit uppskattad och önskemål finns att den skall fortsätta. Om vi får in tillräckligt många anmälningar är det möjligt att det kommer att bli tre grupper nästa sommar. (FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)

Äpplets Dag

25 september 2020

Den 25 september 2020 infaller temadagen Äpplets Dag för femte gången i Sverige.

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Mer info finner du på www.appletsdag.se

 

Äpplets Dag

25 september 2019

Den 25 september 2019 infaller temadagen Äpplets Dag för fjärde gången i Sverige.

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit ett första initiativ till en ny landsomfattande temadag, Äpplets Dag. Flera intressenter, organisationer och verksamheter har visat intresse för och ställer sig bakom initiativet.

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Mer info finner du på www.appletsdag.se

 

Öppen trädgård hos Torgil Leifsson

söndag den 11 augusti 2019, kl 12-18

Torgil Leifsson håller trädgården öppen för alla intresserade.

Liten egnahemsstugeträdgård (500 kvm) inspirerad av gamla svenska traditioner och av engelsk trädgårdsdesign. Tomten är delvis sluttande och gränsar mot en allmänning. Stenparti, gamla äppelträd, flera rabatter i olika lägen med olika teman. Lusthus och terass m pergola. Vattenarrangemang.
Trädgården har figurerat i två tidningsreportage, i Trädgårdsliv juli 2016 och i Allt om trädgård oktober 2017.
Se gärna ett bildspel: här     Det finns även en artikel om trädgården i tidningen Trädgårdsliv nr 3 2016: här 

 Det kommer finnas ett café där behållningen går till välgörenhet.

Adress: Jomsbrovägen 7 i Norra Ängby

Gödselhämtning

under maj månad 2019
Färingsö

Även i år är vi välkomna att hämta hästdynga hos Mälarö Basjkir. Låt dyngan brinna och få en perfekt gödsel och jordförbättring till din trädgård.

(FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)