Tusen Trädgårdar

söndag den 1 juli 2018

Privata trädgårdar, parker, koloniområden, handelsträdgårdar och andra grönområden öppnar helt gratis sina grindar för oss.

Vill du själv visa din trädgård? På www.tradgardsriket.se kan du gå in och registrera dig.

Bakom arrangemanget står tre organisatörer med stolta, gröna traditioner; Riksförbundet Svensk Trädgård, Trädgårdsriket samt Studiefrämjandet.