INSTÄLLT! trädgårdsbesökscirklar

maj – september 2020

Sommaren 2019 hade Västerorts Trädgårdssällskap två trädgårdsbesökscirklar med 8 deltagare i vardera gruppen. Under perioden maj – september träffades deltagarna en gång i hos varje deltagare i sin grupp. Syftet med cirklarna var att utbyta erfarenheter, få inspiration och nya trädgårdskompisar och ha trevligt tillsammans. Verksamheten har varit uppskattad och önskemål finns att den skall fortsätta. Om vi får in tillräckligt många anmälningar är det möjligt att det kommer att bli tre grupper nästa sommar.
Är du intresserad av att delta i en trädgårdsbesökscirkel så anmäl dig snabbt då först till kvarn gäller om vi skulle få in fler anmälningar än vad vi har plats för. Man behöver inte ha någon märkvärdig trädgård att visa upp men man måste vilja ta emot ett besök av gruppen i sin egen trädgård. Vid första träffen som sker i maj kommer gruppen gemensamt överens om när de kommande träffarna skall ske. Det kan vara vardagskvällar eller helg beroende på vad som passar deltagarna. Den person som gruppen är hemma hos bjuder de andra deltagarna på kaffe och smörgås/kaka.
För närvarande har vi två cirkelansvariga, Anita Österlind och Jenny Sydhoff. Om det blir tre cirklar kommer vi att behöva ytterligare en cirkelansvarig. Är du intresserad av uppdraget så ange det vid din anmälan.
OBS: Anmälan sker direkt till Anita Österlind helst via e-post anita.osterlind@gmail.com
(eller telefon 070-235 11 46)
Ange i ditt mejl:
Namn:
Adress:
Telefonnummer ( helst mobil ):
Mejladress:
Om du kan tänka dig att vara en cirkelledare ange gärna detta.

Efter att du anmält dig kommer du att få en bekräftelse på om du kommit med och senare återkommer vi med datum, tid och plats för första träffen.
VÄLKOMMEN!