Stresshanteringskurs i Färentuna hälsoträdgård

start den 19 augusti

Höstterminen 2020 ger Färentuna Hälsoträdgård en 6 gångers stresshanteringskurs. I samklang med naturen får du här vila och andas, träna grounding och medveten närvaro. Du tar del av aktiviteter i trädgård och ateljé, reflekterar och samtalar om livsfrågor, stress och livsstil med tillägg av teoretiska avsnitt. Träffarna är schemalagda och du blir stegvis introducerad i arbetets olika moment. Inga förkunskaper krävs. 

Omfattning: 6 onsdagar, ca 2,5 timmar per tillfälle 17.15-19.30. Start den 19 augusti. Max 6 deltagare. 

Anmälan: Eva Solhäll e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inkl fika och frukt  –  2500 kr –  Friskvårdschecken Actiway gäller.
www.forhalsa.se, facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard

Mer info hittar du: här