Guidad visning av Vintervikens trädgård

Måndag den 16 augusti 2021 kl 18.00
Plats: Kommer i utskicket när vi närmar oss

Christer Pettersson, ordförande för den ideella förening Vintervikens trädgårdar sedan 10 år tillbaka, guidar oss.

Vintervikens Trädgård är en visningsträdgård med kulturverksamhet som drivs av föreningens medlemmar. Trädgården är en plats för gemensamt skapande, arbete och rekreation. Dalsänkan Vinterviken mellan Aspudden och Gröndal var länge ett industriområde där Nobels olika företag hade sprängmedelsfabrik och andra verksamheter ända fram till 1980-talet. Efter det har området långsamt omvandlats till rekreationsområde med promenadstråk, koloniträdgårdar, badplatser och vår visningsträdgård.

Namnet Vinterviken kommer av att viken förr var en del av en isbelagd vinterväg från Fittja in till Hornstull. De första delarna av Vintervikens trädgård anlades under kulturhuvudstadsåret 1998. Hösten 1999 bildades en ideell förening för att driva och utveckla idén om en visningsträdgård i Vinterviken vidare. Under åren har trädgården förändrats och utvecklats på ett organiskt sätt, hela tiden med de ideella arbetsinsatserna som grundförutsättning.

Läs mera på http://vinterviken.com

Fika: restaurangen/fiket har öppet till 21.00 så stanna gärna kvar efter visningen.
Medlem fri entré. Medföljande gäst 50 kr entré. Välkomna!

Anmälan: Görs via e-post till info@vasterortstradgard.se senast 2 dagar före aktivitet.