Gullris

Årsmöte och föredrag om Invasiva växter

Tisdag den 7 mars 2023  kl 18:00 
Kyrkosalen i Bromma Folkhögskola, Åkeshovsvägen 29

Årsmöte som tar cirka en timme, fika och sedan föredraget Invasiva växter med Ulf Nilsson.
Ulf Nilsson, hortonom och trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och på Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR). Han berättar hur invasiva främmande arter är ett allvarligt hot mot
biologisk mångfald. I Sverige finns flera invasiva, främmande växter, till exempel blomsterlupin och parkslide, som skapar problem för vår inhemska natur. Flera av dessa växter har spridit sig från våra trädgårdar ut i naturen. Under föredraget kommer olika aspekter att lyftas, exempelvis vilka växter som skapar problem och hur de kan bekämpas, vad lagstiftningen säger och vad vi som privatpersoner kan göra för att minska spridning.

Välkommen!
Endast för medlemmar. Ingen entréavgift idag.

Anmälan: Görs via mejl till info@vasterortstradgard.se senast 2 dagar före aktiviteten.