Trädgårdscirklar

2021, start 19 eller 20 juni

Vill du vara med i en trädgårdsbesökscirkel?

Hösten 2019 hade Västerorts Trädgårdssällskap två väldigt uppskattade trädgårdsbesökscirklar där deltagarna besökte varandras trädgårdar. Vi fick tillfälle till inspiration och möjlighet att diskutera trädgårdsfrågor. Förra sommaren 2020 medförde Corona att vi fick lov att ställa in besökscirklarna.

Nu i år är läget tyvärr inte som vi hade hoppats men vi vill gärna försöka göra en eller två cirklar enligt alla Corona-regler och föreslår därför följande:

1. Vi startar först i slutet av juni då de flesta som är med har fått sina vaccinationer.

2. Vi har träffarna på söndags-alternativt lördagseftermiddagarna vid 14.00 tiden så att vi kan fika tillsammans utomhus. Blir det busväder får vi ställa in då vi inte kan fika inomhus. Den som har trädgårdsbesöket bjuder på fika utomhus.

3. Vi är 6-8 personer per trädgårdsbesökscirkel.

Praktiskt går det till så att du anmäler dig till en av cirklarna.
När vi ser intresset så får du en bekräftelse på att du är med.
Sen träffas ni en första gång och då bestämmer ni vilka datum som skall gälla framöver.

Tycker du att det här verkar kul – välkommen med din anmälan!

Mejla anita.osterlind@gmail.com.
På anmälan anger du namn, adress och telefonnummer och vilket startdatum du föredrar.
Cirkel 1 start den 19 juni.
Cirkel 2 start den 20 juni.