Årsmöte per capsulam

Söndag den 23 maj kl. 18.00 till måndagen den 14 juni kl. 18.00

Till dig som är medlem i Västerorts Trädgårdssällskap

Vi har väntat in i det sista för att kunna ses på riktigt på vårt årsmöte som vi i julas planerade till den 13 juni. Då trodde vi att vi skulle kunna ses som vanligt. MEN nu vet vi inte förrän i juni vad vi har att förhålla oss till så nu väljer vi att i stället hålla Västerorts Trädgårdssällskaps årsmöte för verksamhetsåret 2020 per capsulam.

Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder ”genom en kapsel”. Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, i det här fallet föreningens medlemmar, möts.

Årsmöteshandlingarna samt dagordning med förslag till beslut bifogas här nedan. 
Årsmötet är öppet från det att handlingarna nu skickats ut och tills det årsmötet formellt avslutas, det vill säga från söndagen den 23 maj kl. 18.00 till måndagen den 14 juni kl. 18.00. Under dessa veckor har du som medlem tid att tycka till när det gäller framför allt förslagen till beslut i årsmötets protokoll. Om du instämmer i förslagen till beslut så behöver du inte höra av dig, vi räknar det som ett ”ja”. Om du vill rösta ”nej” eller har frågor eller andra förslag till beslut så är du välkommen att höra av dig till styrelsen på e-post info@vasterortstradgard.se eller ringa eller smsa ordförande Elisabeth Nyström på mobilnummer 070 619 06 37.

Vi lever som sagt i väntans tider… men snart kan vi väl ändå ses igen! Sköt om er – håll ut och glad sommar! Hjärtliga hälsningar Hela styrelsen Västerorts Trädgårdssällskap www.vasterortstradgard.se info@vasterortstradgard.se

P.S. Till de som inte har mejl skickar vi ut ett brev där man uppmanas att kontakta oss för kopior på årsmöteshandlingarna.

Årsmöteshandlingar finner du här. Klicka på dem för att ladda ner:

Dagordning och årsmötesprotokoll med förslag till beslut

Verksamhetsberättelse och Resultat- och Balansräkning

Budget 2021

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till valberedning

Revisionsberättelse