Kallelse till årsmöte 2017

Torsdagen den 9 mars kl 18.00
på Tempus, Beckombergavägen 3, Åkeshov.

Förslag till dagordning finns att läsa här: DagordningArsmoteVTS2017
Motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 22 februari. Årsmöteshandlingar kommer att visas på duk och finnas i utskriven version på årsmötet.
På medlems begäran kan årsmöteshandlingar mejlas till medlem tidigast 7 dagar innan mötet.