Årsmöte med föredrag: Potatis – en älskad knöl

Tisdag den 12 mars 2019

Årsmöte och föredrag om potatis
Kvällen började med ett välbesökt årsmöte. Efter årsmötet var det dags för kvällens föredrag: Potatis – en älskad knöl.
Pirjo Gustafsson, LRF, höll ett intressant, kunnigt och engagerande föredrag om potatis – den kära gamla knölen.

Potatis växer vild i nordvästra Nordamerika till Chile. Potatis började odlas på högslätterna kring Titicacasjön i Sydamerika. Vad man vet så kom potatis till Sverige runt 1650 då botanisten Olof Rudbeck d ä förde med sig potatis hem från en studieresa till Holland. Potatis odlade han sedan för de vackra blommorna i Botaniska Trädgården i Uppsala. Alströmer var den som började odla potatis som livsmedel.
Vi fick lära oss att potatis är en underjordisk stamknöl (uppsvällda knölar på jordstammarna). Det finns ett upp och ett ned på potatisen (stamknölen) dvs det finns fler knoppar (ögon) i toppen av potatisen – något att tänka på då man delar en potatis för att få fler bitar med groddar till utsäde.

När man odlar potatis i liten skala till husbehov så är det bra om man förgror potatisen. Ju snabbare potatisen gror och växer till, desto friskare blir plantan. Förgro potatisen riktigt ljust och helst lite svalare, 10 – 14 plusgrader, då blir groddarna korta och knubbiga. Det gör ingenting att den groende utsädespotatisen blir grön.
Potatis planteras ut när jordtemperaturen är 7 – 8 plusgrader, det är först vid den temperaturen som potatisen börjar växa. Övergödsla aldrig potatis. Potatis som har fått alldeles för mycket kväve får mycket och hög blast men stamknölarnas utveckling försenas. Övergödslad potatis drabbas lättare av svampsjukdomar. Samtidigt behöver potatis alla viktiga näringsämnen som kväve, fosfor, kalium, magnesium och kalcium. Kalium och magnesiumbrist visar sig på bladen.

Potatis kan angripas av bladmögel men det finns resistenta potatissorter. Att en potatissort är resistent betyder inte att den aldrig kan drabbas av bladmögel utan att sorten är motståndskraftig och att det tar längre tid för svampsjukdomen att få fäste och växa till.

Det finns tidig -, sommar –, höst-, och vinterpotatis. Vill du ha egen färskpotatis till midsommar så välj en namnsort av sommarpotatis med kort utvecklingstid. Till sist visade Pirjo oss några olika potatissorter, hon berättade lite om varje sort. Ja, nu är det bara köpa lite certifierat utsäde av någon favoritsort och börja förgro knölarna på fönsterbänken.

Pirjos föredrag finns här på pdf för nedladdning.

https://www.vasterortstradgard.se/wp-content/uploads/2019/03/20190312-Trädgårdssällskap-Västerort-och-Mälaröarna.pdf