Biokol – växtkraft i trädgårdslandet

Torsdag den 21 februari 2019

Björn Embrén, trädspecialist vid Trafikkontoret i Stockholms stad höll ett inspirerande föredrag om växtbäddar av bergkross, biokol och kompost för 70 VTS medlemmar på Tempus i Åkeshov.
Björn har initierat och arbetar med att skapa en bra växtmiljö för stadens träd. Välmående träd i stadsmiljö är inte bara viktigt ur estetisk och – trivselsynpunkt. Träd skuggar och svalkar under sommaren samtidigt som de ökar mångfalden av lavar, mossor, insekter och fåglar i staden. I bladen och i trädets gröna delar fortgår fotosyntesen som gör att koldioxid i luften tas upp och syre tillförs stadens luft. Rätt planterade stadsträd kan ta upp stora mängder vatten som annars skulle kunna svämma över torg, gator och dagbrunnar vid kraftiga regn.


Träd i stadsmiljö mår ofta dåligt på grund av brist på utrymme och kompakterad jord och hårdgjorda ytor av asfalt, marksten och betong. Marken utsätts också för tunga bilar och maskiner. Kompakterade jord och hårdgjorda ytor gör att träden får svårt att ta upp syre och vatten.
Björn är initiativtagare och har varit med om att genomföra ett nytt och bättre sätt att göra växtbäddar för stadsträd. De grävda planteringsdikena/groparna fylls med speciellt konstruerad skelettjord. Skelettjorden består av grovt bergkross som tål tung belastning men som samtidigt behåller massor av hålutrymmen som kan ta emot stora mängder vatten och som håller stora mängder luft/syre som är nödvändigt för trädens rötter. Rötterna växer lätt ned i makadamen och en stabil, vitt utbredd rotkrona med jämnt fördelade rötter utvecklas. Trädet står stadigt och har förmåga att ta upp stora mängder vatten. Rötterna behöver inte i desperation leta sig fram i rör och ledningar för att få vatten och syre. Då skelettjorden är extremt väldränerad så kan dagvatten och vägsalt lätt rinna undan, ned i jorden och bort från vägar och trottoarer.
För att träden ska trivas och växa optimalt så fylls makadamlagret på med biokol och kompost – ingen jord enligt Björn Embrén. Resultatet har blivit att träd planterade från början på detta sätt eller gamla träd som fått ny växtbädd av skelettjord etablerar sig snabbt, har en helt annan livskraft, växer till mycket snabbare och är friska. Björn berättar att ibland har det gått för bra – träd har etablerat sig och vuxit till och brett ut sig som aldrig har skådats i stadsmiljö. Man ha varit tvungen att flytta välmående storvuxna träd så att de ska få mer utrymme.
Frågan är då, fungerar de här växtbäddarna lika bra i våra trädgårdar? Ett tveklöst ja blir svaret från Björn. Han har odlat träd, buskar och perenner i växtbäddar bestående av bergkross, biokol och kompost i trädgård. Enligt Björn så växer allt så att det knakar.
Dags att prova – biokol finns att köpa på påse i handeln eller så kan man hämta gratis biokol på Högdalens biokolanläggning. Biokol minskar koldioxiden i atmosfären!

Se hela presentationen här.