Blåmes

Fåglar i trädgården

Onsdag den 5 februari 2020

Vi var många, närmare 80 personer, som ivrigt lyssnade på föredraget. Med stor berättarglädje och en gedigen kunskap skildrade Gigi Sahlstrand många av de vanligaste fåglarna i våra trädgårdar och hur vi lär känna igen dem, deras beteende och sång. Vi fick tips om hur vi kan välja matplats i trädgården för att locka olika fågelarterna och hur vi kan mata dessa med passande föda under vintertid. Vi ska t.ex. inte välja påsar med blandade frön utan erbjuda fröna var för sig. Det passar fåglarna bäst.

Gigi visade även sin egen roliga ”lathund” för att lättare lära känna igen fågelläten. Klicka här för att ladda ner den.

För vidare studier hade Gigi med sig boken ”Börja skåda fågel” som hon skrivit tillsammans med Eva Stenvång Lindqvist.
Vi fick också tips om en bra fågelskådar plats i vår närhet: Kyrksjöns naturreservat mellan Norra Ängby och Bromma kyrka.
Kanske arrangerar vi en utflykt med Gigi en annan gång?