Föredrag: Från grushög till trädgård

Tisdag den  17 okober 2017

Maria Andersson, trädgårdsdesigner på Zetas trädgård, höll ett fantastiskt föredrag där hon generöst bjöd både på sig själv och sitt stora yrkeskunnande. Vi var ett sjuttiotal personer som var där och lyssnade.

Enligt henne består Zetas kundkrets av antingen mycket kunniga personer med stort trädgårdsintresse eller av motsatsen, och att det framförallt är från den senare gruppen hennes  uppdragsgivare kommer. Marias mål är kunden efter avslutat uppdrag, skall tycka att trädgård är jätteroligt. Trädgård är nämligen till för alla, det är hennes devis.

För att illustrera hur hennes arbete går till, visade hon oss fem olika projekt och hur hon löst olika uppgifter. Enligt henne föds idéerna vid samtal med kunden, som därför uppmanas att lära känna sin trädgård innan, besvara ett tre sidor långt frågeformulär och dessutom samla bilder på favoritträdgårdar och stilar.

Vi fick se exempel på hur man samspelar med arkitekturen, förlänger, förkortar, utnyttjar smala remsor och hur vatten och val av olika material har stor betydelse.
Maria tycker också att det är miljömedvetet att jobba med det man har, jordförbättra befintlig jord, samt att bevara det som som är bra av det växtmaterial som redan finns.
Några av Marias favoritväxter: Anemone ’Wild Swan’, Klotnaverlönn, Ulleternell, Tuvrör ’Karl Foerster, Stenkyndel. Lökväxter tillför mycket på våren och det är viktigt att tänka på att det ska vara
vackert även på vintern.

Slutligen visade Maria oss sitt eget paradis, en odlingslott i Vinterviken. En ogräsbemängd platt bit jord, som hon med hårt arbete och genom att täcka med geotextil, flis och gröngödsla på några få säsonger förvandlat till en fantastiskt vacker plats.

Efteråt ordnades lotteri med fina vinster.

Maria_Anderssons_Zetas xx