Föredrag: Hur insekterna väljer rätt växt och växterna väljer rätt insekt

Måndag den 14 mars 2016

Det var vår i luften när 55 medlemmar samlades för att lyssna på Mikael Carlssons föredrag.

Mikael Carlsson
Mikael Carlsson

Mikael är docent i zoomorfologi och forskare vid Stockholms Universitet. Föredraget handlade om varför insekter väljer specifika växter som sina värdar och vilka stimuli det är som lockar dem, framförallt dofter men även smaker och färger. Insekter är den absolut största djurgruppen, de är till stor nytta för oss människor. De är nödvändiga som pollinerare och på många håll i världen är de viktiga som föda för människor. Insekter är skadegörare på många viktiga grödor och sprider också smittsamma sjukdomar. Många insekter har specifika värdväxter, larverna dör om de inte hamnar på rätt växt. Insekterna använder sina sinnen, syn och lukt när de söker efter nektar – och pollenrika blommor. När insekten väl har landat i blomman så är det smak och känsel som är viktigast. Doften är essentiell, många insekter känner för dem livsviktiga dofter på flera kilometers håll.

 

Drakkallan utsöndrar en stark doft av dött djur för att locka till sig skalbaggar som i vanliga fall lever av och lägger ägg i döda djur. På så sätt blir skalbaggen lurad att besöka blomman och blomman blir pollinerad och kan sätta frö. Mikael forskar på att hitta naturliga avskräckande dofter hos insekter/växter som man kan använda som bekämpning av skadeinsekter. Tobaksplantor till exempel innehåller nikotin som är giftigt och avskräcker många för växten potentiella skadegörare, likadant med kaffeplantor som innehåller koffein.

I pausen hade vi lotteri. Vinsterna var korgar och krukor med vårblommande lök och knölväxter. Mycket populärt. /ER