Guldbagge

Din trädgård ett fantastiskt ekosystem

Torsdag den 16 januari 2020

Västerorts trädgårdssällskap började året med föreläsningen ”Din trädgård – ett fantastiskt ekosystem”. Kjell Eklind visade bilder och berättade för oss. Vi var 82 personer! Vi fick veta hur viktigt det är att hålla hela den ekologiska cykeln levande. Om en led i denna kedja försvinner kan i värsta fall hela kedjan dö ut. Antalet insekter, fjärilar och småfåglar har minskat katastrofalt den sista tiden.

Vi fick även lära oss hur viktiga småkrypen är i trädgården. Det är inte bara de pollinerande insekterna, bin, humlor och blomflugor som är viktiga för oss. Många skalbaggar, myror och spindlar äter bladlöss och andra skadedjur. Pantersnigeln tar död på andra sniglar. Vi kan förbättra livsbetingelserna för insekter och smådjur genom att t.ex. sätta upp fågelholkar, låta brännässlor växa, odla ängsväxter eller lämna en rishög i ett hörn av trädgården.
Kjell Eklind var mycket kunnig och hade så mycket att berätta att föreläsningen drog ut på tiden. Den som ville fick gå i tid som vanligt men de flesta valde att stanna kvar vilket tyder på att medlemmarna tyckte det var riktigt intressant.

Om Kjell Eklind
Kjell Eklind är verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet och arbetar med koloniträdgårdsföreningarna, samt en del bi- och stadsodlare i Stockholms Län. Han har en skiftande yrkeskarriär bakom sig och är bland annat utbildad byggnadsmålare, undertaksmontör och datatekniker.
Kjell har dock på fritiden varit trädgårdsnörd och odlat i 48 år. Det började med arrende av en gård med en liten ekologisk odling som fjortonåring, sedan en adopterad trädgård i ett bostadsområde och brukaravtal på 3000 kvm. 2009 landade han på en kolonilott i Tanto Norra.
Han har varit kursledare på Stockholms Koloniträdgårdars odlarskola och hjälper koloniträdgårdarna i Stockholm med miljödiplomering. Han föreläser om kompostering, biologisk mångfald och husvård, men kallar sig hellre entusiast än expert.
– Ju mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man vet!