POM – Programmet för odlad mångfald

Onsdag den 8 November 2017

Gäst och föredragshållare var Henrik Morin, konsulent på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU. Henrik berättade, målande och underhållande, för runt 50 medlemmar i Västerorts Trädgårdssällskap om Sveriges Lantbruksuniversitets arbete med POM, Programmet för odlad mångfald. Där är Henriks huvudområden samlingarna av äldre kulturrosor samt träd och buskar.

– Rollen som konsulent innebär att jag arbetar mycket med POM:s kontakter mot olika aktörer med verksamhet inom grönt kulturarv och kulturmiljövård, berättar Henrik. Det kan gälla länsstyrelser, muséer, fastighetsförvaltningar, antikvariska konsulter, hembygdsföreningar, förvaltare av trädgårdsbesöksmål etc. Speciellt hembygdsföreningar är en guldgruva i form av kunskap om en byggds kulturarv även när det gäller att lista ut en växts ursprung och ålder.


Vi fick bland annat se kartor över var man hittat gamla kulturväxter och hur de är spridd i landet. Väldigt intressant och märkvärdigt att se att till exempel en ros kan finnas på ett mycket begränsat område i Sverige.
Henrik som varit biträdande projektledare för Rosuppropet inom POM kunde visa en rad fina bilder och berätta intressanta historier om gamla rosor.

Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Sortimentet består inte bara av rosor utan också av frukt och bär, fröer, krukväxter, köksväxter, lökar och knölar, perenner, träd och buskar. Sorterna är odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag.

Ni som inte var där missade något – men ni kan läsa er till en del genom att följa länken nedan.
Här kan du hitta information om Grönt kulturarv® och var du hittar växter.