Sten i trädgården – funktion, material och hantering.

Onsdag den 16 Januari 2019

Thomas Blomqvist, landskapsarkitekt från Uppsala, berättade för oss om olika typer av naturstenar, var de kommer ifrån och hur man hanterar och använder dem.
Stenar från olika områden och marktyper har olika egenskaper. Kullersten hämtas oftast ur rullstensåsar, stenar som används i murar kommer oftast från moränmarker och sjösten är rundade och slipade av vattnets rörelser. Thomas uppmanade oss att tänka på vilken stentyp vi vill ha i våra trädgårdar.

Att använda samma typ som finns i landskapet får trädgården att kännas som en naturlig del av omgivningen, däremot kan vi skapa spännande effekter genom att bryta av med avvikande stensorter.
Vi fick också lära oss lite om hur man utvinner stenar och block ur berggrunden genom att bryta, spräcka, såga eller spränga loss dem.
Det finns förstås hållbarhetsfrågor att ta hänsyn till även när det gäller sten. Grus är ett ås-material och betraktas därför som en ändlig resurs. Sprängning i stenbrott är mindre energikrävande än vajersågning. Ytbearbetning av sten kan vara olika bra ur energi- och arbetsmiljöaspekt.
Till sist visade Thomas exempel på hur man kan använda sten på olika ytor och i olika funktioner (grindstolpar, kanter, trappor, murar, mm). Nedan kan ni ta del av Thomas presentationsmaterial.
Trots ruskvädret var vi ca 70 personer som inspirerades av Thomas engagerande föredrag, köpte lotter och fikade under kvällen.

http://www.sten.se/stenhandboken/stenhandboken-utemiljo-2/

Klicka här för Thomas presentation