Träd, buskar och klätterväxter

Onsdag den 15 februari 2017

Tomas Lagerström tipsar hur man kan välja växter till gamla, medelålders och nya trädgårdar. Vidare diskuteras växtval utifrån olika betingelser.

Tomas är landskapsarkitekt, pensionerad universitetslektor på SLU, växtutvecklare, skribent, fotograf och styrelseledamot i RST.

Privat har han ett stort spännande växtsortiment i sin trädgård.