Skapa din egen biologiska mångfald

Tisdag den 26 april 2022  kl 18:00 
Kapellet i Bromma Folkhögskola, Åkeshovsvägen 29

Ola Jennersten, docent i zooekologi vid Uppsala universitet och naturvårdsexpert hos Världsnaturfonden, gästade oss med ett innehållsrikt föredrag om vår biologiska mångfald och vad vi som gemene odlare kan göra för att understödja denna mångfald.
Generellt har artrikedomen gått ned och främst antal individer per art. ”Bovar” till detta är bl.a. utarmning av jorden, kemikalier, klimatförändring och monokulturer i jord och skogsbruk.


Våra pollinatörer dvs främst bin, getingar, fjärilar och flugor är de vänner som vi måste sträva att underlätta för, så att vi kan upprätthålla en rik pollinering. Bygg ett bihotell, men se till att rörgångarna helst är minst 20 cm djupa och bevara sandsluttningar där majoriteten av våra bipollinatörer lever. En sandsluttning nära en äng skapar både boende till pollinatörerna och en mångfald i floran då ”flygbensin” dvs nektar hämtas i blommorna och pollen transporteras på köpet! Tänk också på att plantera så växtsäsongen blir lång och kan underhålla pollinatörerna hela säsongen. Sälg i tidig vår och kantnepeta under sommaren var några växter som Ola rekommenderade.
Sköt om ängsmarker med lie eller trekantsröjsåg eller slåtterbalkar. Slå i senare juli och låt växter ligga kvar ca 1 vecka men sedan ska slaget material bort för att inte gödsla jorden och istället ge plats åt ängens blommor och växter.
För den som ville veta mer kan Olas bok ”Naturlycka” rekommenderas (ISBN 978-91-8006-098-1).

Här nedan ett utdrag från Ola Jennerstens presentation.

https://www.vasterortstradgard.se/wp-content/uploads/2022/05/Naturlycka-26-april-2022-utvalda-bilder.pdf