Eric Tornblad

Föredrag om tekniker för torkning och tillagning

Torsdag den 30 mars 2023
Kyrkosalen i Bromma Folkhögskola

Föredrag om tekniker för torkning och tillagning, ett hållbart sätt att förvara skörden.

En fantastiskt inspirerande och lärorik kväll med Eric Tornblad som framkallade glada skratt och lockade många att gå hem och torka mer livsmedel!

Eric Tornblad är en anlitad expert som har torkat i princip alla livsmedel som finns och skrivit fyra böcker i ämnet. 
Du kan läsa mer om hur man torkar mat på www.torkamat.se

 

Gullris

Årsmöte och föredrag om Invasiva växter

Tisdag den 7 mars 2023 

Efter ett välbesökt årsmöte hade vi förmånen att lyssna till Ulf Nilssons kunniga föredrag som föranledde en massa frågor från publiken. Kortfattat kan man säga att EU-regler är väldigt övergripande och FOR m.fl. kämpar för en mer verifierad och landanpassad lagstiftning. 
Det är ingen panik för privatträdgårdar men man bör följa utvecklingen av eventuella förbud och hålla sig uppdaterad när det gäller reglerna kring ”invasiva arter”. Ulfs råd är att bekämpa först de arter som är på EU-listan men bra att även ha koll på parkslide och blomsterlupin som troligen hamnar på svensk lista framöver.

Följ länken: Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se)

Se också FORs hemsida: Invasiva främmande växter – FOR – Fritidsodlingens riksorganisation

Råd om du skall transportera bort invasivt avfall:
• Ej i trädgårdskompost (rotogräs)
• Dubbla plastsäckar – mindre avfallsmängd kan läggas i hushållssoporna
• Större mängd till återvinningscentral (ÅVC) men ej i trädgårdsavfall utan till förbränning
• Kolla med ÅVC hur de hanterar invasivt främmande växtavfall
• Undvik transportera avfallet i öppna gallersläp – risk för spridning längs vägen till återvinningen.

(FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)