Medlemskväll på Gustavshill Handelsträdgård

Onsdag den 17 april 2024  kl 18:00 
Björkviksvägen 1, Färentuna

Vi samlas utanför entrén 18:00 där Irene, tredje generationen i familjeföretaget, kommer och tar emot oss. Vi har sedan förmånen att efter stängningsdags handla med 10% rabatt på allt utom det som redan är nedsatt i pris.

Kunnig personal kommer att finnas till hands för att ge tips och råd. Tänk efter vad du behöver och gör en lista till kvällen!

Endast medlemmar.
Ingen entré och ingen fika denna kväll. Gustavshill bjuder på frukt.

(FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)

Perenner – lätt att välja rätt

Onsdag den 10 april 2024 
Kyrkosalen i Bromma Folkhögskola, Åkeshovsvägen 29

Intresset var stort för Lars Forslins föredrag Perenner – Lätt att välja rätt. Kapellet i Bromma folkhögskola var fullsatt. Ämnet, ståndort, växtplatsens betydelse är en viktig baskunskap som alla odlare bör ha. Lars redde ut begreppet ståndort och vilken betydelse ståndorten har för att vi ska lyckas med odlandet av perenner men även andra växter. Växtplatsens (ståndorten) förutsättningar ska uppfylla växtens behov. Alla faktorer som påverkar växten är ståndorten, såsom jordart, tillgång till vatten, näring, läge, ljus eller skugga, struktur på jorden, zon och mikroklimat. Som avslutning på föredraget gav Lars många tips om var man kan läsa om perenner och hitta perennlistor och deras ståndort, i bokform och på nätet.

(FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)