Årsmöte och föredrag Trädgårdshistorien skrivs om

Torsdag den 9 mars 2017

Till VTs årsmötet kom 45 stycken medlemmar. Vår ordförande Marianne Svärd Häggvik hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Anna Engström utsågs till ordförande för årsmötet och Pia Magnusson var sekreterare. Ekonomin redovisades av vår kassör Ulla-Karin Lindqvist och befanns vara i god ordning av revisorerna. Valberedningen bestående av Marianne Hanning och Ulla-Britt Nyberg presenterade de föreslagna ledamöterna. Nya i styrelsen är Elisabeth Nyström som valdes som ordförande, Johanna Anderfors ny sekreterare och Johanna Nordlander valdes till  ordinarie ledamot. Ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod är Christine Lilja, vår kassör Ulla-Britt Lindqvist, Annika Bergenheim och Eva Rönnblom.  Årsmötet genomfördes snabbt och effektivt. Marianne tackade av de som avgick som ledamöter med presentkort och ros. Från Marianne privat fick alla i gamla styrelsen ett vackert glasunderlägg  med dekorativ kungsängslilja.

(FORTSÄTT LÄSA ARTIKELN —>)

Kallelse till årsmöte 2017

Torsdagen den 9 mars kl 18.00
på Tempus, Beckombergavägen 3, Åkeshov.

Förslag till dagordning finns att läsa här: DagordningArsmoteVTS2017
Motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 22 februari. Årsmöteshandlingar kommer att visas på duk och finnas i utskriven version på årsmötet.
På medlems begäran kan årsmöteshandlingar mejlas till medlem tidigast 7 dagar innan mötet.